• הרחבת אחריות משנה לשלוש שנים עבור מחשב אסוס מסידרת X/A/K

הרחבת אחריות מקומית משנה לשלוש שנים עבור מחשב אסוס מסידרת E/X/A/K (לא כולל סוללה,ניתן לרכישה עד 3 חודשים מרכישת המוצר)

₪299.00

הרחבת אחריות מקומית עבור מחשב אסוס מסידרה X/A/K  (לא כולל סוללה).

הרחבת אחריות ניתנת לרכישה למכשירים שנקנו בארץ ממשווק מורשה, עד 3 חודשים מיום הרכישה.