הרחבת אחריות לניידים בלבד (לשאלות בנושא שירות פנה למוקד 1-700-72-1177)

חבילות אחריות אינן מאריכות אחריות על הסוללות המוצר.